Startsida Umeå kommun

44. Elsa Wikners hus

I detta stora vinkelbyggda trähus återkommer Erik Eriksson till sitt favoritmotiv: frontespisen med bruten takform ovanför ett burspråk. Byggnaden med stort valmat brutet tak och hörntorn ersatte en tidigare nedbrunnen handelsgård på tomten.

I bottenvåningen fanns redan från början butiker och i övervåningen bostäder. I samband med att bostäder i efterhand pressats in i vindsplanet har de ursprungliga nationalromantiska takkuporna med tätspröjsade fönster ersatts av stora takfönster – knappast diskreta, även om de var tänkta så.

Trots okänsliga tillägg är detta ett hus som står stadigt på marken.

Fakta

Arkitekt: E Eriksson, (1916)

Storgatan 42

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus