Startsida Umeå kommun

47. Egnahem, kvarteret Uller

För att råda bot på den svåra bostadsbristen under första världskriget beslöt man sig i Umeå för ett kommunalt engagemang i bostadsbyggandet. Genom att erbjuda billig tomtmark och borgensgaranti för byggnadslån ville man ge mindre bemedlade möjlighet att bygga eget hem. Man förmedlade också lån och bidrag från den statliga egnahemsbyrån.

Det första egnahemsområdet var norra delen av kvarteret Uller. Där uppfördes sju små egnahemsvillor efter typritningar av baningenjören Lars Rylander. De var alla envåningshus, men försedda med en liten vindslägenhet för uthyrning.

Ännu vanligare blev i Umeå egnahemshuset i två våningar med en tvårumslägenhet i vardera planet – den ena för fastighetsägaren, den andra för en hyresgäst. Sådana tvåfamiljsegnahem finns i kvarteret Orren och kvarteret Falken öst på stan.

Till egnahemsrörelsens idé hörde att tomterna skulle vara försedda med trädgård för frukt- och grönsaksodling för familjens behov. Dessa tomter med bebyggelse i låg skala och rik växtlighet utgör idag sällsynt fina miljöer i stadens centrum. Egnahemmen i kvarteren Orren och Falken skyddas idag i detaljplan.

Fakta

Arkitekt: L. Rylander, (1917)

Skolgatan 82-86, Döbelnsgatan 8A, Östra Esplanaden 7A.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus