Startsida Umeå kommun

49. Ryttmästare Sandströms hus

Vid planutvidgningen 1898 skapades framför järnvägsstationen en stjärnplats med kontinentala förebilder. Där strålgatorna från denna möter Norrlandsgatan bildades sekundära platser, en av dem vid Vasagatans norra ände. Här lät ryttmästare Sandström uppföra ett vackert bostadshus, ett hus som genom uppdelning på flera till varandra fogade volymer på ett elegant sätt anpassats till platsens halvrunda form. Byggnadens mittparti betonas med burspråk och frontespis. De omgivande flyglarnas gavlar uppträder som frontespiser på sidoflyglarna. Fasadfärgen var från början brun, stilen är nationalromantisk medinslag av jugend.

Fakta

Arkitekt: E. Eriksson, (1919)

Västra Norrlandsgatan 19

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus