Startsida Umeå kommun

4. Sävargården

Sävargården uppfördes ursprungligen som herrgård vid bröderna Forsells sågverk i Sävar. Byggnaden, en pampig envåningsbyggnad med inredd vindsvåning under ett stort brutet avvalmat spåntak, skänktes 1927 till länets nybildade hembygdsförening.

I nedmonterat skick kördes den med häst och släde till Gammlia, där den återuppfördes under ledning av länsarkitekt Edvard Lundquist. Exteriören bibehölls, interiören däremot utformades fritt i nyklassicistisk anda, så även de nya brokvistarna med dubbla trapplopp. På sin nya plats har byggnaden, som idag ägs av Umeå universitet, använts för kafé och restaurang. Den tidstypiska tillbyggnaden från 1963 rymmer restaurangkök och galleri för konsthögskolan.

Fakta

Arkitekt: Okänd, (1806)

Gammlia

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus