Startsida Umeå kommun

50. Ekholzka huset

Det bruna huset vid Kungsgatan uppfördes 1919 för fotograferna Tor och Nanna Ekholz. Huset i herrgårdsliknande stil ligger indraget med en liten förträdgård mot gatan och rymde från början fyra lägenheter.

Det branta valmade taket, fönsterluckorna i bottenvåningen och det skulpterade dörröverstycket är tidstypiska drag. Förebilderna är desamma som de som inspirerat till utformningen av Läkarvillan. Bostadsflygeln mot Östra Esplanaden uppfördes i anslutande stil 1921.

Stockholmsarkitekten Erik Karlstrand har även ritat ett hus på Kungsgatan 29, idag rekonstruerat efter brand.

Fakta

Arkitekt: E. Karlstrand, (1919)

Kungsgatan 87

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus