Startsida Umeå kommun

51. Folkskoleseminariet / Minervaskolan

Gustav Holmdahls byggnad för folkskoleseminariet i Umeå är en imponerande ”slottsanläggning” i 1920-talsklassicistisk stil. Med huvudbyggnad mot järnvägen i norr flankerad av vinkelformade, lägre och slanka flyglar, sammanbundna av en avgränsande/inbjudande arkad, har anläggningens stora volym anpassats till stadens omgivande låga bebyggelse. Innanför arkadens valvbågar möter en kullerstensbelagd borggård med hörntorn och mäktig entrétrappa i nordöstra hörnet. Den stora parken framför byggnaden som tidigare nyttjades för idrott och gymnastik samt för odlingar i anlagda i pedagogiskt syfte, är idag delvis bebyggd (se: Seminariet för huslig utbildning!). Seminariebyggnaden nyttjas av en friskola.

Fakta

Arkitekt: G. Holmdahl, (1923)

Adress: Nygatan 47

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus