Startsida Umeå kommun

52. Gamla lantmäteriet

Länsarkitekten Edvard Lundquist var verksam i Västerbotten 1920–36 och anlitades både för stadsplanearbete och för att rita enskilda byggnader. Han tillämpade en lugn och sparsmakad klassicism som väl faller in i Umeås traditionellt ljusa träbebyggelse. Det gäller t ex lantmäterikontoret, en stram volym med klassiska detaljer i låg och diskret relief och flackt valmat tak med små lunettfönster.

Byggnaden tillhör idag Vattenfall och har mot gården via en plexiglasklädd gångbro länkats samman med övriga byggnader i kvarteret – en praktisk men inte särskilt pietetsfull åtgärd! Mer välstuderat ur arkitektonisk synvinkel är Svante Öhmans futuristiska och utanpåliggande ”hisstorn” i glas och silverfärgad plåt från 1989.

Fakta

Arkitekt: E. Lundquist, (1923)

Storgatan 69

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus