Startsida Umeå kommun

53. Cementgjutare Westerholms hus

Närmaste granne med Stadskyrkan är detta pampiga bostadshus uppfört för cementgjutare Westerholm och innehållande fyra lägenheter. Huset har två våningar i trä under ett plåttäckt valmat mansardtak med nedre svängda fall. Långsidornas fasader är symmetriska med betonade mittpartier: över entrén mot Storgatan finns ett framskjutande fasadparti under en elegant formad frontespis, mot trädgården en paradtrappa i sten med smidesräcke och dekorativt placerade balkonger, också de med räcken av smide. Entrén mot Storgatan möter besökaren med ett vackert skulpterad omfattning, enklare dekorativa överstycken pryder bottenvåningens fönster.

I den stora trädgård som tillhör huset uppfördes på 60-talet ett bostadshus i rött tegel.

Fakta

Arkitekt: E. Lundberg, (1924)

Storgatan 54

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus