Startsida Umeå kommun

54. Gamla posten

Det stiliga klassicistiska posthuset från 1930 bestod ursprungligen av en gulputsad tvåvåningsbyggnad mot esplanaden med en låg kortare flygel. Övervåningens låga fönster var via geometriska fasaddekorationer förenade till ett band. Bottenvåningens fönsteröppningar artikulerades då som nu av utkragade omfattningar burna av konsoler skulpterade i kalksten.

Byggnaden har förvånansvärt väl tålt de påbyggnader som gjorts genom åren. Men den blå färgen, de bjärt frammålade fasaddekorationerna och den grova putsytan på de tidigare släta fönsteromfattningarna känns inte bra – ”för mycket kartong och för lite present”.

Fakta

Arkitekt: E. Lallerstedt, (1928)

Rådhusesplanaden 9

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus