Startsida Umeå kommun

57. VK-huset

Året är 1930 och det råder febril byggverksamhet kring Rådhusesplanaden. Posten har nyligt invigt sitt tvåvåningshus (se: Gamla posten!). Gothnells handelshus och Västerbottenskuriren (VK) beviljas detta år bygglov.

VK-huset ska ge plats åt redaktion, tryckeri, kontor och bostäder. Tryckeriet placeras i en separat envåningsbyggnad mot gården.

Den monumentala tegelfasaden utformas på klassicistiskt manér. Bottenvåningen är tydligt markerad liksom entrén med sin granitomfattning. I ovanförliggande våningar går det däremot inte att utläsa någon skillnad i fönstersättning mellan kontors- och bostadsvåning. Taket kläs med skiffer. Idel ädla material!

Fakta

Arkitekt: R. Laurell, (1930)

Rådhusesplanaden 10

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus