Startsida Umeå kommun

59. Egnahem, kvarteret Hallonet

Detta lilla trähus vid övre delen av Östra Kyrkogatan är en typisk representant för 1930-talets bostadsbyggande, där små egnahem uppfördes efter typritningar och med stöd av förmånliga lån och upplåtelser av kommunal mark.

Husen var trots sin litenhet arkitektritade och varierade sinsemellan. Rumshöjden var väl tilltagen och planlösningarna genomtänkta med lättmöblerade rum. Utvändigt är detta hus med stående locklistpanel, sexdelade tvåluftsfönster och lunettfönster i gavelspetsen ett fint exempel på 1920-talsklassicism i dess enklaste och mest sparsmakade form. Uttrycksfullt och oförvanskat – svårt att inte tycka om!

Fakta

Arkitekt: P. A. Svanström, (1935)

Östra Kyrkogatan 120, Sandbacka

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus