Startsida Umeå kommun

60. VF-huset

Huset revs 2013.

VF-huset innehöll butiker, kontor och bostäder och fick sitt namn efter Västerbottens Folkblads tryckeri och redaktion som tidigare haft lokaler på gården. Gårdshuset revs i början av 1990-talet då tidningen flyttade till Ersboda.

Fyravåningshuset vid Rådhusesplanaden, som hade ljusa slätputsade fasader och svart skiffertak, var ett exempel på stilfull och sparsmakad funktionalism.

Byggnaden fick, vid en varsam renovering på 1990-talet, behålla sina butiksentréer med glaspartier i rostfritt stål och elegant böjda glas mycket tack vare en insiktsfull och intresserad förvaltare. En elegantare butiksfasad i Umeå fick man leta efter!

Fakta

Arkitekt: D. Sundberg, (1938)

Rådhusesplanaden 4

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus