Startsida Umeå kommun

61. Barnrikehus

För att kunna erbjuda familjer med tre eller flera barn och små inkomster drägliga bostäder, införde den nya socialdemokratiska regeringen 1935 generösa så kallade bostadsanskaffningslån för byggandet av flerbostadshus. Husen, som kom att kallas barnrikehus, skulle uppföras på kommunal mark av kommuner eller allmännyttiga stiftelser. 1938 utvidgades lånen till att gälla även egnahem.

1941 beslöt stadsfullmäktige att uppföra barnrikehus i form av egnahem vid Östra Hagaparken. Stadsplan och typhusritningar gjordes av stadsarkitekten Wretling. Både planen och husen hade tydliga funktionalistiska influenser, planen med ett rationellt upplägg, husen med sakliga locklistklädda fasader och flacka tak.

Den första hustypen var ett enplanshus på 77,5 kvadratmeter med källare. De enkla fasaderna hade symmetriskt placerade, stående två- och treluftsfönster. Sex hus av denna typ byggdes i kvarteret Jullen.

En något modifierad hustyp från 1942, och en enklare typ från 1943 om bara 3 rum och kök och 66,5 kvadratmeter, uppfördes på 13 tomter i kvarteret Storröjningen. I kvarteret Markusröjningen byggdes nio hus 1942–44.

Trots subventionerna var dock egnahemmet fortfarande för dyrt för målgruppen och staden beslöt istället inrikta byggandet på två- och fyrfamiljshus. De första av fem sådana barnrikehus uppfördes 1942 på Östermalmsgatan: hus med fyra tvåor om 49 kvadratmeter med delat bad i källaren. Stiftelsen Umegården, som bildades året därefter, uppförde samma år ytterligare ett hus på denna gata, samt 1946 två hus på Prinsgatan.

Än idag finns några av de tidigaste barnrikeegnahemmen kvar i någorlunda ursprungligt skick medan alla flerbostadshusen är rivna. De kvarvarande husen representerar en intressant bostadspolitisk epok: begynnelsen på den statliga bostadslånepolitiken och byggandet.

Fakta

Arkitekt: Umeå stad, K. Wretling, (1941-45)

Egnahem: Villavägen 17-21, Fredrikshögsgatan 18-22, Djupviksvägen 20-26, Gärdesvägen 15-38, 18-34

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus