Startsida Umeå kommun

64. Disponentbostad

När Holmsunds AB bad Sven Markelius rita denna representationsvilla för disponent Enström, anlitade man en framstående och internationellt erkänd arkitekt och en av författarna till den funktionalistiska programförklaringen acceptera. Han var byggnadsråd och chef för Byggnadsstyrelsens utvecklingsbyrå. Hans Sverigepaviljong på världsutställningen i New York 1939 hade rönt stor uppskattning och han skulle ett par år senare komma att skissa på den blivande FN-anläggningen tillsammans med bl a Le Corbusier.

Att Markelius fick rita villan hade troligen samband med att Holmsunds AB ingick i Svenska Cellulosa AB, som visat stort intresse för Markelius försök att utveckla ett systemhus.

Markelius första förslag var renodlat funktionalistiskt. Byggnaden fick dock slutligen, troligtvis på företagets önskan, ett brant skiffertäckt tak och höga skorstenar. En kubliknande utbyggnad med takterrass på gårdssidan kan vara en reminiscens av det tidiga förslaget; resultatet är en stilkollision av det kraftigare slaget. Byggnadens ospröjsade fönster kontrasterar också mot den i övrigt tillbakablickande och romantiska arkitekturen.

Tomten är idag avsevärt mindre än den ursprungliga, som hade direkt vattenkontakt och stor köksträdgård. En flygel är riven, några fönster igensatta och ett garage nybyggt, men i huvudsak är byggnaden ändå välbevarad.

Fakta

Arkitekt: S. Markelius, (1944)

Villagatan 24 Holmsund

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus