Startsida Umeå kommun

66. Hedlundaskolan

Efter regeringsbeslut om statsbidrag kom en rad offentliga byggnader till stånd på 1950-talet. I Umeå ritades de flesta av denna epoks skolor av stadsarkitekten Wretling. De gavs en smäcker utformning med stora fönster och tegelfasader.

Många av byggnaderna har tyvärr utsatts för ytterst okänsliga tillägg eller ombyggnader. En av de första större skolorna, Hedlundaskolan, får med sin ännu relativt väl bevarade arkitektur representera denna ursprungligen mycket tilltalande grupp av byggnader. Här kan man fortfarande genom en blick på de generösa fasadrelieferna ana en positiv efter-krigsanda.

Fakta

Arkitekt: K. Wretling, (1951)

Lilla Gatan 1

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus