Startsida Umeå kommun

67. Lekskola

Under en tioårsperiod övergav Bruno Mathsson möbelskapandet för marknadsföring av egna typhus. Byggnaderna, med glasväggar i träramar på betongplatta, var tekniskt subtila med bl a golvvärme och treglasfönster. Nära två av Riksbyggens tidiga lamellhus, uppfördes en av dessa byggnader, en lekskola. Denna byggnad, Mathssons tredje i länet, skulle bli Umeås första friliggande förskola.

Arkitekturen var särpräglad med stora glasytor och kraftigt utskjutande tak över två sandlådor och huset fick i folkmun heta Glashuset. Idag är byggnaden hårt trängd av en trafikled och nyttjas som föreningslokal. Tilläggsisolering med vita sockel- och fasadskivor har inte förtagit intrycket av god arkitektur.

Fakta

Arkitekt: B. Mathson, (1952)

Stenmarksvägen, Västra Hagaparken

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus