Startsida Umeå kommun

68. Seminariet för huslig utbildning

Anläggningen i sin helhet karaktäriseras av arkitektonisk måttfullhet och av hantverksmässigt högtstående detaljer; en arkitektur som väl kännetecknar Nils Tesch från denna tid.

Byggnaderna är uppförda i två etapper. Den första etappens tre längor, huvudbyggnad samt textil- och administrationsflyglar, bildar en skyddande u-formad gård med entré mot Nygatan i söder.

Gården, som gestaltades av Walter Bauer, är än idag grusbelagd och får besökaren att känna sig förflyttad till 50-talet. Inredning och textilier är utformade av Carl Malmsten.

Fakta

Arkitekt: Nils Tesch arkitektkontor, (1952, 1959)

Nygatan 43

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus