Startsida Umeå kommun

69. Folksamhuset

Det putsade butiks- och bostadshuset i tre våningar från 50-talets mitt är också känt för sitt kafé Focus som låg vid byggnadens vackra innergård. Tyvärr finns innergården inte längre kvar.

Trots att byggnaden täcker ett helt kvarter, vilket var ovanligt i Umeå vid den här tiden, har byggnaden en lätt karaktär. Det svarta tegeltaket, den ljusa slätputsen och den tydligt markerade butiksvåningen bidrar till detta.

Byggnaden är fint proportionerad genom att delar av bostadslägenheterna kragar ut och delar upp den långa fasaden. De franska fönsterna har vackra smidesdetaljer och skärmtaket till den före detta bensinstationen Caltex vid Bankgatan har en elegant konstruktion.

Fakta

Arkitekt: A. Werner, (1954)

Västra Esplanaden 7-9

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus