Startsida Umeå kommun

70. Bågenhusen

Kvarteren runt Järnvägstorget formades redan i 1898 års stadsplan men bebyggdes inte förrän på femtiotalet. Sune Lindström på VBB arbetade 1951 fram ett förslag till stadsplan för kvarteren närmast torget som antogs två år senare. Planen tillät den för samtiden hisnande hushöjden fem våningar samt inredd vind. HSB byggde därefter under perioden 1955–1965 totalt 242 lägenheter samt kontors- och butikslokaler i bågenhusen. Planen fullföljdes 1968 genom hotellbyggnaden för Blå Aveny.

Torget fick 1970 sin nuvarande skepnad och skulpturen ”Grön eld” av Vicke Lindstrand. Platsen har dock fått en olycklig utveckling där trafiken alltmer förstört möjligheterna till torgliv. En brist som fått förnyad aktualitet när Botniabanan nu planeras.

De bågformade bostadshusen och butikerna bildar en enhetlig inramning till torget och en port mot stadens centrum för ankommande tågresenärer. Butikslängan tar ner skalan på byggnadskomplexet till en mänsklig, femtiotalstypisk dimension mot torget. De ljusa putsade, numera omfärgade fasaderna passar även i övrigt och trots sin mäktighet väl in i stadsbilden. Lägg särskilt märke till den indragna och vackert formade och kopparplåtsklädda takvåningen med plats för spännande etagelägenheter.

Fakta

Arkitekt: C Grandinson, J Thurfjell arkitektkontor AB, (1954-63)

Rådhusesplanaden 15-17, 16B-18, 16A.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus