Startsida Umeå kommun

72. Gamla tingsrätten

Anläggningen formar med sina tre tvåvåningshöga byggnadskroppar en skyddad entrégård som öppnar sig mot Broparkens grönskande sluttning ned mot älven. Varje byggnad har sin funktion: byggnaden med tingssalen som tyvärr byggts om till kontorslokaler i två våningar, kontors- respektive bostadsflygeln närmast älven.

Dessa byggnader har formats utifrån arkitekturidealen i folkhemssverige. Hantverksmässighet och ”medfödd” känsla för naturmaterial ger byggnaderna en tidlös elegans. Lägg särskilt märke till takfotens ovanliga lösning med en uppvinkling av takfallet istället för hängränna!

Fakta

Arkitekt: K. J. Karlström, (1955)

Brogatan 1

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus