Startsida Umeå kommun

73. Konsum / S:t Staffans kyrka

Som formad av vägens krökning prydde KF:s lilla halvrunda butik i gult tegel sin plats i stadsdelscentret under 20 års tid. När nedläggning blev aktuell omvandlades den originella butiken till ett särpräglat kyrkorum. Runt en liten gård skapades församlingslokaler i småskaliga tillbyggnader. Klockstapeln i trä gavs en annonserande placering vid stadsdelens tillfart. Konsumskylten på den karaktäristiska glasbetonglanterninen ersattes av ett kors och stadsdelskyrkan kunde invigas: ett fascinerande arkitektoniskt förvandlingsnummer var genomfört!

Fakta

Arkitekt: Kooperativa förbundets arkitektkontor, S Flök, A-gruppen i Umeå, B. Håkansson, (1977)

Timotejvägen 2, Västerslätt

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus