Startsida Umeå kommun

74. Thulehuset

Här, i Trångsund, låg innan områdets omdaning den Hermanssonska gården, som, sedan den flyttats till Gammliaområdet 1958, döptes till Lars Färgares.

I detta representativa läge vid Tegsbrons norra landfäste mot riksväg 13, lät Livförsäkringsaktiebolaget Thule uppföra ett kontorshus jämte två bostadshus med butiker i gatuplanet.

Kontorshuset utgör en kraftig höjdpoäng, som ansågs berika stadsbilden i sitt läge men borde ”vara isolerad och inte upprepas inom det närmaste grannskapet”.

De i vinkel sammanbyggda bostadshusen inramar tillsammans med höghuset en underbyggd gård, som öppnar sig mot älvslandskapet. Här finns förutsättningar för att skapa en bättre gårdsmiljö för såväl bostäder som kontor.

Det röda fasadteglet anknyter till de intilliggande byggnaderna längs V Strandgatan. Mot detta kontrasterar höghusets klinkerklädda långfasader. Arkitektoniskt kännetecknas helheten av en stram elegans, representativ för sin tid. Samma arkitektkontor har genom arkitekt SAR Bengt Gate även ritat kontors- och butikshus för Sundsvallsbanken m fl, Kungsgatan 61–67 (1963), (se: Varuhus för EPA!) samt Trygg Hansahuset, Östra Rådhusgatan 6 (1966).

Fakta

Arkitekt: A Gate Lindegren Arkitekter, (1958)

Västra Esplanaden 2/ Storgatan 38

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus