Startsida Umeå kommun

76. Villa Forsman

Denna arkitektritade villa ligger inom egnahemsområdet Söderslätt, inbäddad i lummig grönska vid ett parkområde. Byggnaderna är insmugna på tomten så att denna friläggs på bästa sätt.

Till det yttre lågmäld, med ett sparsmakat formspråk, skiljer villan ut sig från omgivande typhus från tiden och senare tiders pompösa kataloghus. Den rationella uppbyggnaden och de funktionella rumssambanden återspeglas i de träpanelade fasadernas fönster- och dörrsättning. Omsorg vid utformningen av byggnadsdelar och detaljer är kännetecknande för helheten. Lägg märke till entrédörrens omfattning!

Fakta

Arkitekt: H. Lögdberg, (1962)

Åldermansvägen 36, Teg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus