Startsida Umeå kommun

79. Varuhus för Domus

Varuhuset är uppfört med försäljningsytorna fördelade på fyra kvadratiska våningsplan. Försäljningsytorna har senare växt utanför den ursprungliga byggnaden och övertagit lokaler mot Storgatan. Byggnaden är ganska måttfull i skalan och väl inpassad i stadsmiljön med en diskret och skickligt utförd koppling till Sparbankshuset. Intressant är att varuhuset uppvisar en 1950-talsarkitektur trots att det uppfördes en bit in på 1960-talet. Kännetecknande var annars under 1960-talet stora utbredda envåningsbyggnader med bilparkering på taket. Förutom formspråket var ofta även material och färg okänsligt anpassade till den lokala byggnadstraditionen.

Varuhuset i Umeå har en välkomponerad men återhållsam fasad. Sockelvåningens marmor fortsätter på skyltfönsteravstånd som lodräta tlöpare vilka tillsammans med horisontella marmorband bildar ett rektangulärt mönster. Fyllningarna består till största delen av rött tegel och taket är beklätt med kopparplåt.

Trots att byggnaden, med sina små fönster i de mellersta våningsplanen, är ganska sluten upplevs fasaderna lätta. Det översta våningsplanet bidrar med ett genomgående fönsterband till detta. Reliefutsmyckningen på den östra fasaden är utförd av konstnären Stig Lindberg, bördig från Västerbotten. Byggnaden kan vara ett av de arkitektoniskt bästa Domusvaruhusen i landet.

Som kuriosa kan nämnas att när huset byggdes utrustades det med de första rulltrapporna i Umeå. Under senare delen av 1990-talet har varuhuset bytt ägare och på ett förtjänstfullt sätt byggts om till galleria.

Fakta

Arkitekt: Kooperativa Förbundets Arkitekt och Ingenjörskontor, D. Ribbing, (1963)

Kungsgatan 54

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus