Startsida Umeå kommun

7. Cellfängelset

Cellfängelset är det äldsta stenhuset i Umeå och ett av de få hus som överlevde branden 1888. Det uppfördes efter typritningar utarbetade med fängelser i Amerika och Tyskland som förebild. Jämfört med tidigare förhållanden, då fångarna förvarades fastkedjade i källarvalv i slott och borgar, innebar det nya systemtet en stor förbättring.

Byggnaden har placerats med kortsidan som huvudfasad mot gatan i norr. Fångavdelningen åt söder omfattade 24 celler fördelade i två våningar på var sida om ett öppet galleri. Mot gatan finns ett vaktrum, kök och bostad för fängelsedirektören. Byggnaden - med slätputsade fasader, medeltidsinspirerade former och omgivande dubbelplank - är ett av de bäst bevarade cellfängelserna i landet.

Fakta

Arkitekt: Överintendentsämbetet, (1861)

Storgatan 62

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus