Startsida Umeå kommun

80. Tegskyrkan

Efter en inbjuden tävling invigdes denna stadsdelskyrka med församlingshem 1969. Kyrkans genomfärgade betongfasader, kampanilen av grå betongelement och det kubistiska formspråket ger associationer till den sk brutalismen. Formspråk och material går igen även interiört där konstnären Harald Garmland utformat altartavla, armaturer m m.

Kyrkan ansågs av tävlingsjuryn ha en ”tidsmedveten och uttrycksfull uppbyggnad”. Idag förmedlar den en känsla av tidlöshet; en kyrkobyggnad med tydlig traditionell planstruktur, men med kraftfull och egenartad modernistisk arkitektur. Bergman ritade även Tavelsjö kyrka och kapellet i Röbäck, båda med mer konventionella formspråk än Himlaborgen på Teg.

Fakta

Arkitekt: C. H. Bergman, (1963)

Jägarvägen 16, Teg

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus