Startsida Umeå kommun

81. Valandhuset

En hel kvarterslängd upptas av denna femvåningsbyggnad med butiker, kontor och tre våningar bostäder. Fasaden mot esplanaden är genom material och fönstersättning symmetriskt och rytmiskt uppdelad i lätta respektive tunga partier. De lätta partierna betonas genom generöst uppglasade vardagsrumsfönster medan glaserat gult tegel markerar de tyngre vertikalerna. Fasadbehandling och gedigna material, bl a koppar och natursten, gör denna stora byggnad till en god representant för sextiotalets byggande i Centrum. Umesonen Thelaus har även ritat parkeringshuset Parketten med bostäder samt kontorshus på V Esplanaden 5, på Magasinsgatan 1 och i kvarteret Balder.

Fakta

Arkitekt: E. Thelaus, (1965)

Rådhusesplanaden 5-7

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus