Startsida Umeå kommun

83. Marieområdet

Parallellt med omplaneringen av Ålidhem köptes mark för ett större område för bostäder mm, som fick namnet Mariehem. Det handlade då bara om en första etapp mellan Mariehemsvägen och Morkullevägen. Stadsdelen bestämdes bli vit.

Ingen hade vid den tiden hum om hur stor utvecklingskraft det fanns i det kommande universitetet och dess krav på bostäder. Förhandlingar om markköp sköttes av drätselkammarens politiker. Egentlig översiktsplan fanns inte, men idéer och skisser. Efter ett omfattande program från stadsarkitektkontoret fick Orrje & Co uppdraget till stadsplan. Arbetet innehöll veckovisa planeringsmöten av idékaraktär med stadsarkitektkontoret. Tidens idéer tillämpades med trädgårdsstad, grannskap, trafikseparering och med centrum och skola inom en trafikring. I denna första etapp ville man låta skidåkare få spår direkt från bostaden ut till omgivande terräng som en specifik norrländsk kvalitet.

Läget för centrum med dagligvarubutiker, kiosk, bibliotek, samlingssalar mm kom att bli mycket diskuterat. Köpmännens argument kom att vinna. Området nåddes då från Berghem. Dess butiker kunde bli konkurrenter till Mariehems. Därför lades centrum relativt nära entrén i söder. Det kunde vara rätt under första etappen, men när området byggdes ut med trafikmatning från norr, blev lokaliseringen av centrum tveksam. Området utvidgades senare med Mariehems Gård respektive Höjd. Se även: Mariestrand.

Mariedal var ursprungligen planerat för relativt tung bebyggelse, en blandning av storhus upp till tre våningar och radhus/kedjehus. Planen författades i nära samråd med byalaget, tidens nya folkorgan. Men inför den slutliga behandlingen i kommunstyrelsen gjorde HSB och Riksbyggen ett eget förslag utan flerfamiljshus. Man hade fått kännedom om förestående låneprioritering av låga hus, inspirerat av den”gröna vågen” omkring 1972. Från bostadsstyrelsen ville man motverka två fulla våningar. Alla skulle ha egen entré i markplanet. Besvikelsen blev stor bland medlemmarna i byalaget över att det förslag, där de arbetat och fått igenom så mycket av sina önskemål, inte tillmättes större respekt. Intresset att engagera sig i planeringen bleknade.

Marieberg med bl a butik, kyrka och grundskolor avslutade Marieserien av områden.

Fakta

Arkitekt:  H. Åkerlind och G. Färjare, (1972, 1977)

Stadsplaner: Mariehems Gård, och Mariehems Höjd: Orrje & Co, G. Holqvist 1964, 1968

Marieområdet

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus