Startsida Umeå kommun

84. Pharmaica

När Pharmacia tog sina lokaler i anspråk fanns tankar på att verksamheten skulle utgöra en länk mellan det nyetablerade universitetet och ”marknaden”, likt dagens Uminova. Av olika skäl blev det inte så.

Den långa byggnaden mot Mariehemsvägen har ett kraftigt horisontellt formspråk. Med hjälp av den vithet som fasadmaterialet uppvisar har Öhman velat accentuera byggnadens tekniska och kemiska verksamhet. Något som drar blickarna till sig är det annorlunda utformade entrétaket vid huvudentrén. Anläggningen har blivit tillbyggd i flera etapper. Det senaste är en tilltalande solfjäderformad matsal i svart plåt med interiör av björkplywood.

Fakta

1966, 1971, 1983, 1986

Arkitekt: Orrje & Co AB, K-konsult och VAB, S. Öhman

Mariehemsvägen 12, Mariehems Höjd

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus