Startsida Umeå kommun

86. Simhallen

Byggnaden revs 2017.

En simhall med kvadratisk plan. Ett tak som lyfter likt en barndoms pappersdrake. Ett storskaligt grepp som fungerar bra i omgivningen av idrottsläktare och bilverkstäder.

Arkitekten fick apropå storskalighet samma år uppdraget att projektera Dragonskolan som kom att få en markyta motsvarande nästan fyra innerstadskvarter!

Simhallen ger med sin planform generöst utrymme runt bassängerna för avkoppling och fika. Publik och gröna växter får dagsljus genom glaset som täcker springan mellan ”draken” och omklädningsutrymmenas platta tak. En simhall före sin tid i typiskt men bra sextiotalssnitt!

Fakta

Arkitekt: Å. E. Lindqvist, (1968)

Rothoffsvägen 12, Haga

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus