Startsida Umeå kommun

87. Villa, kvarteret Oskarsbo

I raden av nätta trähus från 1930-talet och framåt möter oss längs gatan en sluten byggnad i en stram komposition med fasader och murar i mörkbrunt tegel.

Gatufasadens slutenhet bryts av ett burspråk, som likt en lykta hänger under övervåningens djärva taksprång. Den artikulerade och uppglasade gårdsfasaden vetter mot ett uterum, som ramas in av en flygelbyggnad med bassäng och ett fristående garage.

Stramheten i gestaltningen framhävs av byggnadernas uppdragna och horisontellt avslutade gavelfasader, mellan vilka de flacka taken tycks inspända. Inom kvarteret finns från samma tid ytterligare en villa, ritad av Erik Lindgren 1966.

Fakta

Arkitekt: LPS Arkitekter, (1969) Konstruktörer, E. Lindgren

Sofiehemsvägen 42, Sofiehem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus