Startsida Umeå kommun

88. Radhus, kvarteret Hjortronet

I anslutning till exploateringen av norra Sandbacka anlades Sandgärdesgatan och denna lilla grupp om fyra radhus kunde uppföras. I egen regi åstadkom ingenjörsbyrån här en säregen byggnad med tydliga internationella influenser. Bärande betongväggskivor ger radhuset en i det närmaste osannolik sektion med entré och bilparkering under en fribärande, halvplansförskjuten våning. På taket av denna våning, som i fasad mot gatan domineras av ett långt fönsterband, finns en stor terrass. Fasaderna har ännu idag ursprungliga material: träpanel och fasadsten i vita och grå kulörer. En omfärgning skulle kunna återställa gavlarnas ursprungliga ”brandgula” kulör på detta unika radhus.

Fakta

Arkitekt: B. Rydfjäll ingenjörsbyrå, (1970)

Sandgärdesgatan 12 A - D, Sandbacka

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus