Startsida Umeå kommun

89. Villa Lindgren

Den här enfamiljsvillan, som med sitt formspråk för tankarna till småhus ritade av Jan Gezelius, har till stora delar stått modell för några andra villor i Umeå.

Huskroppen är långsmal och medvetet sammanfogad av ett antal volymer i en våning mot en tvåvåningsvolym. Fasaderna är av trä och målade faluröda utan inslag av vita snickerier. Taket är flackt och tunt med stora taksprång som tillsammans med fönster över hörn, gör att villan upplevs som lätt. En annan arkitektonisk kvalitet är att trappan mellan de olika våningsplanen är utanpåliggande i ett eget ”trapphus”.

Andra liknande småhus är bl a Villa Qvarnström (1974), Ön och Villa Billberg (1999), Teg.

Fakta

Arkitekt: E. Lindgren, (1971)

Stenhuggarvägen 18, Röbäck

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus