Startsida Umeå kommun

8. Holmsunds kyrka

Här vid Umeälvens mynning anlade James Dickson & Co 1848 en lastageplats för vattensågen i Baggböle två mil uppströms. Ett samhälle med arbetarbostäder, herrgård, kyrka, prästgård och skola växte fram.

Kyrkan i nyklassicistisk stil utgör krönet på pastor J A Linders livsverk som arkitekt och byggare. Den nästan 80-årige pastorn har inte bara utfört alla byggnadsritningar till kyrkan och dess inredningsföremål. Han har även själv snidat alla dekorationer på predikstol, altare och läktarbröstning. Det vackra kyrkorummet är målat efter hans anvisningar.

De till kyrkan länkade församlingslokalerna är ljusa, luftiga och delvis nedsänkta i terrängen och underordnar sig kyrkan på ett fint sätt.

Fakta

Arkitekt: J. A. Linder, (1863), B. Håkansson, (1986)

Kyrkogatan 7, Holmsund

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus