Startsida Umeå kommun

90. Ålidhemskyrkan

I maj 1970 inbjöd Umeå stadsförsamling fem arkitektkontor till en arkitekttävling om stadsdelskyrka med församlingslokaler. En omtävling vanns av Carl Nyréns arkitektkontor och kyrkan kom att invigas hösten 1973. Byggnadens planform är avlång, uppdelad på en lägre enhet i väster och det högre kyrkorummet i öster. Den är på ett fulländat sätt anpassad till områdets berghällar och tallskog. Anläggningen, som uppvisar en lågmäld försiktighet, är i ett plan, har faluröd stående träpanel och platt tak. Volymerna kan sägas bestå av ett antal i varandra inskjutna, klossliknande kroppar.

Kyrkorummet är i furu, asketiskt men luftigt och ljust med på söderväggen asymmetriskt placerade fönster. Dessa ger på ett behagligt sätt ljus åt rummet. Kyrkorummet har drag av frikyrkoarkitektur, kanske beroende på att Carl Nyrén tidigare hade ritat ett antal frikyrkor. Framför kyrkan, på det som skulle kunna kallas kyrkbacken, står en bruntjärad klockstapel ritad av Sören Thurell. Kyrkan har byggts till 1980 (C Nyréns arkitektkontor) och 1987 (LPS Arkitekter).

Carl Nyrén är en av vårt lands mest kända arkitekter. Genom åren har han ritat många offentliga byggnader som exempelvis bibliotek och järnvägsstationer med, enligt kritikerkåren, mycket lyckade resultat. Carl Nyrén fick 1994 IVA:s stora guldmedalj med motiveringen: ”För att med brett kunnande, stor materialkännedom, psykologiskinlevelseförmåga och administrativ kompetens ha förenat det bästa inom svensk byggnadstradition”.

Fakta

Arkitekt: C. Nyrén, Carl Nyréns arkitektkontor, (1971)

Studentvägen 2, Ålidhem

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus