Startsida Umeå kommun

92. Kontorshus för Scandiaconsult

Kontorshuset gör inte mycket väsen av sig idag, där det ligger vid den hårt trafikerade stadsgatan Västra Esplanaden. Men när det uppfördes innebar huset ett trendbrott i raden av tunga och mörka tegelbyggnader som tillkom i centrala Umeå under 70-talet. Det brutna taket och den förskjutna gaveln ger byggnaden dess karaktär och den ljusa tegelfasaden med plåtdetaljer ”ton i ton” är typisk för tidsandan.

Byggnaden var den första som formades i enlighet med den stadsbildsanalys som stadsarkitekten Hans Åkerlind arbetade fram i slutet av 70-talet. Där poängteras bl a vikten av en markerad takfot och fönster med vertikala proportioner.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, A-C. Bergström, (1977)

Västra Esplanaden 19

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus