Startsida Umeå kommun

93. Brandstationen

När brandstationen byggdes kom ett gammalt formspråk till heders igen i Umeå fast i modern tappning: en form av ljus och lätt panelarkitektur med markerad sockel eller sockelvåning. I denna långsmala byggnad samspelar en sockelvåning av betongsten på ett genomtänkt sätt med övriga delar av fasaderna. Dessa utgörs av liggande träpanel med dubbla lodräta, kraftiga ribbor som rytmiskt delar in fasaden. Byggnaden avslutas i väster med en högre byggnadsdel med artikulerad takutformning. Här inryms bl a kontors- och övernattningsrum. Brandstationen uppfördes först utan taksprång på gavlarna men fick några år senare av tekniska skäl kompletteras med sådana.

Fakta

Arkitekt: VAB - Callander arkitektkontor, T. Åsbjer, (1979)

Signalvägen 14

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus