Startsida Umeå kommun

94. FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut

På en stor skogsbevuxen fastighet i den nya stadsdelen Ersboda byggdes 1977–79 det som då hette FOA 4, en anläggning på 15 000 kvadratmeter för forskning kring ABC-stridsmedel.

Arkitekterna lät det norrländska gårdstunet vara utgångspunkt för den utbredda byggnadens disposition och avdelningarna koncentrerades kring en stor gård. De dominerande fasadpartierna kläddes med liggande faluröd träpanel och bandtäckt svart plåt medan gårdsfasader och fönsterband gavs ljus gråblå kulör.

Det är uppenbart att byggnadsstyrelsen förärade Umeå en ytterst värdig representant för det sena 70-talets svenska arkitektur: en rationell byggnad med organisk form och genomarbetad panelarkitektur!

Fakta

Arkitekt: O. Hidemark, G. Månsson; Arkitektkontor AB, G. Månsson och P-O. Haller, (1977)

Cementvägen 20, Ersboda

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus