Startsida Umeå kommun

96. Flerbostadshus Öbacka

Det trivsamma Öbackaområdet vid Umeälven är ett av Umeås vackrast belägna bostadsområden.

Efter en inbjuden idétävling 1979 ritade stadsarkitektkontoret planen för Öbacka i huvudsak efter Ralph Erskines förslag. Det hade diskuterats om trafiken skulle ledas förbi området, via en strandled eller på Öbackavägen genom kvarteret. Om man valt det senare förslaget hade området blivit mer integrerat med omgivande kvarter än det är idag. Trafiken kom till slut att ledas förbi området längs Storgatan för att bebyggelsen skulle få nära kontakt med älven. Öbackavägen blev en gångväg. Projekteringen av bebyggelsen överläts till umekontoret VAB-Callander vilket var kontroversiellt (se även Riksbyggens brf Umeåhus 25!).

Bostadsområdet med drygt 300 lägenheter, trappar ner mot Umeälven och vackra utblickar skapas genom att hushöjderna varierar från sex till två våningar. Det höga u-formade bostadshuset bildar en skyddande skärm mot Storgatans trafik och gården framför får ett soligt och skyddat klimat, helt i enlighet med Erskines tankar. Bebyggelsen vänder sig mot solen och utsikten men från omgivande kvarter och trafikbuller.

Det täta och varierade bostadsområdet hålls samman materialmässigt av röda takpannor och av ett ljust rött tegel från Överklinten i Västerbotten. Teglet, i kombination med paneler och trädetaljer, bidrar till den intima och mänskliga skalan och den höga arkitektoniska kvalitén.

Fakta

Tävling: R. Erskine; Stadsplan: Stadsarkitektkontoret, G.

Färjare och B. Björkman

Hus: VAB–Callander Arkitektkontor, T. Åsbjer, (1983-1984)

Mark: VAB, S. Widelund,

Öbackavägen 1–20, Östra Strandgatan 34–52.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus