Startsida Umeå kommun

98. Nya VK-huset

När tidningshuset för Västerbottens-Kuriren byggdes på Västerslätts industriområde placerade byggnaden vid tidningens redan uppförda tryckeri. En intressant gränd skapades i vinkeln mellan husen. För att kompensera en liten tomt har en vinterträdgård anlagts i anslutning till matsal och konferensutrymmen.

Krav på stor flexibilitet har bidragit till en öppen och ljus planlösning och byggnaden känns tidlös. De vitgrå fasaderna av kalksandsten, betongsten och glasbetong samt de långa motställda volymerna med pulpettak ger byggnaden en tuff karaktär. Lite inslag av båtarkitektur, lite danskt och finskt i en god blandning!

Fakta

Arkitekt: VAB, S. Ehnberg och K. Ehnberg-Gunnarsson, (1986)

Förrådsvägen 9, Västerslätt.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus