Startsida Umeå kommun

99. Umedalen

4 km uppströms Umeå centrum ligger Backen, med den första stadsbildningen från 1500-talet. I dess närhet byggdes 1934 ett sinnessjukhus, Umedalen (se: Umedalens sjukhus!). Under 80- och 90-talen lades anläggningen successivt ned, efter en mellanperiod av demensvård.

Övergången till bostadsområde hade förberetts i en översiktsplan. I den redovisades en relativt tung bebyggelse närmast bussgatan mitt emot den gamla sjukhusdelen, nu för bostäder. På så sätt hoppades man kunna ge den kollektiva trafiken bästa möjliga underlag genom täthet och närhet. I en yttre krans föreslogs lättare bebyggelse. Området beräknades rymma mellan 5 000 och 6 000 personer. Inom sjukhusområdet blev ett bostadskvarter föremål för en arkitekttävling bland unga arkitekter i Europa. Den vanns av en italienska, Anita Tournor-Viron. Strax därpå inträffade den stora ekonomiska åtstramningen. Den anläggning, som skulle ha utgjort kärnan i 1994 års bostadsutställning, Europan i Umeå, kunde inte genomföras.

I början av 90-talet byggdes anläggningen om och till för huvudsakligen kontor och social service enligt ett koncept av FFNS, arkitekt SAR Thorsten Åsbjer. Den goda tekniska ursprungskvalitén medverkade till en bra ombyggnad med övertygande hållning i form, färg och material. Galleri Stefan Andersson bidrar kraftigt till områdets intresse med omfattande skulpturutställningar utomhus med aktuella, internationella konstnärer.

Direktör Krister Olsson, UMI Fastighetsutveckling AB, har som omvittnat engagerad byggherre haft avgörande betydelse för arkitekter och konstnärer här. Nybyggnadsområdet på andra sidan om den centrala bussgatan har byggts enligt ett plankoncept av Stadsbyggnadskontoret. Så har Umeå tätort fått sin första stadsdel efter kriget med gammalt och nytt i samverkan.

Fakta

Stadsplan Västra Backenområdet: Stadsbyggnadskontoret,

Arkitekt: H. Åkerlind och B. Grahn, (1986, 1992)

Detaljplan: Västra Umedalen: Arkinova Arkitekter, B. Björkman

Umedalen

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus