Startsida Umeå kommun

Arkitekturpriser

Sveriges arkitekter Övre Norrlands arkitekturpris

För att uppmärksamma och öka intresset för god arkitektur och gott arkitektarbete i Över Norrland. Nedan redovisas endast pristagare inom Umeå kommun.

2004 Umedalen SPA & Park, Umeå

2008 Umeå kommuns byggnadsordningar

Sveriges arkitekters planpris

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel på svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Planpriset delas ut för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga. Priset instiftades 1992 och består av ett signerat diplom.

2012 Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna i Umeå.

Umeå kommuns pris för bevarande av god arkitektur

Priset instiftades 1999 och består av plakett, diplom och 50 000 kr.​

2001 Dyckerten 2, ombyggnad, Magasingatan 5

XXXX F.d. Sliperiet; Strömpilen

Umespiran

Priset instiftades 1985 och utgörs av ett diplom. Det har utdelats till följande byggnader:

2002 Regementsområdet (F.d. Västerbottens regemente I20)

Frälsningsarméns byggnader (Kv. Ymer 2, Kungsgatan 47/

Sveagatan 1)

Järven 8 (hörnet Häradshövdingegatan 2/ Östra Strandgatan)

2006 Lien nr 17, Storgatan 18A

Brogård nr 33, Storgatan 33 (Ga Gästgiveriet)

Njord nr 14, Kungsgatan 44/ V:a Esplanaden 6

Freja nr 4, Skolgatan 71B

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus