Startsida Umeå kommun

Medverkande

Redaktör

Patrik Forsberg

Författare

Sara Bäckström, objekt: 117, 120, 126, 139, 148
Cecilia Ek, objekt: 142
Patrik Forsberg, objekt: 118, 119, 143, 145, 152
Sandra Thomée, objekt: 132, 138
Karin Eriksson Hultén, objekt: 121, 123, 131, 137, 144, 147, 150, 151
Anna Åslin, objekt: 117, 121,
Lars Wendel, objekt: 127, 135, 140, 146, 149
Olle Forsgren, objekt: 136,
Tomas Strömberg, objekt: 124, 125, 130, 135, 141
Carola Rubinsson, objekt: 123
Anna Flatholm och Magnus Lingegård, objekt: 128, 129

Grafisk form och omslag

Anna Åslin
Kompletterande layout av Patrik Forsberg

Redigering och register

Foto

Thorbjörn Andersson, objekt: 147
Sara Bäckström
Cecilia Ek
Anna Flatholm, objekt: 128, 129
Patrik Forsberg
Olle Forsgren
Karin Eriksson Hultén
Sten Jansin, objekt: 149
Lars Lind, objekt: 118, 123 (flygbilder)
Låke Stomfelt, objekt: 117, 148
Åke E:son Lindman, objekt: 131, 152
Mikael Rutberg, objekt: 152 (interiör)
Sandra Thomée
Lars Wendel
Anna Åslin

Korrektur

Patrik Forsberg

Fotobearbetning

Cecilia Ek
Anna Åslin
Fredrik Björkman

Webb

Fredrik Björkman​