Startsida Umeå kommun

Centrumfyrkanten

I byggnadsordningen för Centrumfyrkanten beskrivs stadsdelens utbyggnad från att staden grundades fram tills idag.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland Rådhuset från 1890, varmbadhuset nere vid älven och det gamla elverket på Östra Rådhusgatan 2 som idag är kafé. Bland de utpekade husen finns många goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även 17 stadspartier. Bland dem finns till exempel Rådhusesplanaden, Järnvägstorget och Sveagatan med det första huset efter branden 1888.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus