Startsida Umeå kommun

Öst på stan

I byggnadsordningen för Öst på stan beskrivs stadsdelens utbyggnad från 1888 års stadsbrand fram tills idag.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland det gamla fängelset på Storgatan 62, Länsresidenset samt Scharinska villan. Bland de utpekade husen finns många goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även olika bebyggelsekaraktärer från 1870 fram till 2000-talet.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus