Startsida Umeå kommun

Byggnadsordning för Sofiehem och Ålidhem

I byggnadsordningen för Sofiehem och Ålidhem beskrivs stadsdelarnas utbyggnad från den tiden då Öns bönder hade sina utmarker här till den nya tiden med punkthus på Gluntens väg och utbyggnaden av stadsdelen Ålidhem.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland "Mjölk-Kalles" egnahem från 1920-talet, arkitektritade villor av Erik Lindgren, Sofiehemsskolan och värmeverket på Ålidhem. Bland de 40 utpekade husen finns många vanliga villor och hyreshus, som är goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även ett 20-tal bebyggelseområden med sammanhållen karaktär -områden som är väl värda att värna om. Bland dem finns Björkvägens idylliska småstadsbebyggelse, 60-talets kedjehus vid Johannelundsvägen och studentbostadskvarteren på Ålidhem.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus