Startsida Umeå kommun

Byggnadsordning för Teg

I byggnadsordningen för Teg beskrivs stadsdelens utbyggnad från medeltida jordbruksbygd till det tidiga 2000-talets uppförande av höghus i bryggerikvarteret nere vid älven.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland vattentornet på Bölekläppen, arkitekten Denis Sundbergs funkisvilla från 1940 och VAB:s kontorshus från 1968. Bland de närmare 100-talet utpekade husen finns många vanliga villor och hyreshus, som är goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även ett 20-tal bebyggelseområden med sammanhållen karaktär -områden som är väl värda att värna om. Bland dem finns de bevarade och restaurerade gårdarna i Böle gamla bykärna, egnahemsbebyggelsen från 1920-talet vid Tjärhovsgatan och 50- och 60-talsbebyggelsen på centrala Teg.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus