Startsida Umeå kommun
Kommunens dialogcykel med personal

Dialogcykeln på väg till Teg.

Stadsdelsdialogen

Under hösten 2019 har Umeå kommun genomfört en dialog om Umeås stadsdelar. Vi ville bland annat veta vilka platser man trivs och inte trivs på samt vad man önskar för sin stadsdel i framtiden. Att Umeå fortsätter att växa ger oss fina möjligheter att ta vara på goda värden och försöka komplettera med det som efterfrågas. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna men de som bor där vet mest, därför vill vi din hjälp.

Det är fortfarande möjligt att tycka till i dialogkartan!
Vad önskar du för din stadsdel och på vilka platser trivs du bäst? Öppna dialogkartan.

Besök av dialogcykeln i stadsdelarna

Vi har vid ett antal tillfällen tagit vår dialogcykel till stadsdelarna för att bland annat prata mer om vart man trivs och inte. Nedan finns några sammanfattningar från dessa dialogmöten.

Följande stadsdelar har vi besökt:
Läs mer om dialogträffen för Tegsområdet

Läs mer om dialogträffen för Berghem/Fridhem

Läs mer om dialogträffarna för Ålidhem och Carlsområdet

Läs mer om dialogträffarna för Grubbe och Umedalen

Läs mer om dialogträffen för Västerslätt och Rödäng

Läs mer om dialogträffen för Haga och Sandbacka

Läs mer om dialogträffen för Marieområdet

Läs mer om dialogträffen för Tomtebo/Tavleliden

Läs mer om dialogträffen för Ersboda

Utställning i Väven

Fram till och med fredag 13 december finns en utställning i Kommunhörnan i Väven. Där visar vi korta sammanfattningar av vad som sagts vid de olika dialogträffarna.

Ta del av andras synpunkter

Nedan presenteras delar av det som kommit in via dialogkartan och dialogtillfällena ute i stadsdelarna. Klicka i markeringarna på kartan för att läsa de synpunkter som kommit in. Du kan även öppna kartan i helskärmsläge.

Mer om stadsdelsdialogen

Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

Med dialogerna vill vi ha samtal om våra mötesplatser, våra omtyckta platser och platser där det finns brister. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna men de som bor där vet mest, därför vill vi föra den här dialogen. Vi har nyligen fört en bred dialog i byar på landsbygden om hur olika platser kan utvecklas. Nu vill vi föra samtal på liknande sätt i staden.

En stad blir aldrig färdig

När Umeå växer sker det förändringar i nästintill alla kommunens stadsdelar. I det arbetet finns en strävan att det som tillkommer ska vara de goda tilläggen. Umeå kommun har goda erfarenheter av att arbeta för blandade stadsdelar och strävar efter att lägga till underrepresenterade boendeformer och upplåtelseformer. Det är positivt för den sociala hållbarheten. Men det finns en uppfattning att än mer kan göras.

Vi har hög tillit till varandra i Umeå och många upplever vardagslivet som stabilt och tryggt. Det behöver vi vara rädda om. När Umeå växer och får fler Umebor är det är viktigt att vi utvecklar en stad och kommun som håller ihop socialt.

Tanken är att hitta de mervärden som ger de goda livsmiljöerna, också för de som redan bor i stadsdelarna. För att lyckas behöver alla jobba tillsammans kommun, byggbransch, invånare och ideella aktörer. Det handlar inte om att stadsdelarna ska bli lika. Men man ska kunna leva ett lika gott liv vart man än bor.

Resultaten blir underlag för planering

Resultat från dialogerna kommer ingå i de nya stadsdelsbeskrivningar som kommunen påbörjat. Det blir både beskrivningar av den fysiska stadsmiljön men även analyser som fångar olika sociala perspektiv. På sidorna om stadsdelar och områden går det att läsa mer om hur de olika stadsdelarna beskrivs. Här finns förutom en kort beskrivning även fakta om ålderskategorier, utbildningsnivå, hushållsstorlekar med mera. De nya stadsdelsbeskrivningarna blir en grund för framtida planering och dialog mellan ideella, privata och offentliga aktörer och ska förhoppningsvis bidra till att vi ska kunna utveckla staden tillsammans på ett bra sätt. Synpunkter som inte gäller stadsdelarna är också värdefulla och kommer att kunna tas tillvara i det pågående utvecklingsarbetet för landsbygden.

Logo Tillväxtverket

Sidan har granskats 2019-12-06

Sidans kortadress: www.umea.se/stadsdelsdialog