Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhustorget. Foto Fredrik Larsson.

Rådhustorget. Foto Fredrik Larsson.

Program för Umeås offentliga rum

"Ett gemensamt estetiskt ansvar", så lyder rubriken på det program för det offentliga rummet som antogs av kommunfullmäktige i mars 2004, efter att ha presenterats och fått acceptans i berörda facknämnder. Programmet innehåller riktlinjer för gestaltningsgruppen.

Umeås offentliga rum utgör en naturlig arena för en stor del av stadens samlade aktiviteter. För att bidra till Umeås utvecklingsmål, måste de åtgärder som berör och påverkar stadsbilden, både stora och små, utgå från samma mål.
 
Gestaltningsgruppens arbete utgår från

  • att Umeås ursprung, själ och identitet vårdas och att årstidsväxlingarna tas tillvara
  • att Umeås offentliga rum kännetecknas av god tillgänglighet, jämställdhet, trygghet och mångfald
  • att Umeås offentliga rum präglas av förebildlighet och professionalism vad gäller utformning och gestaltning.

Prioriterade arbetsområden

Den viktigaste faktorn för att uppnå en god kvalitet är att fortsatt utveckling av Umeås offentliga rum utgår från en helhetssyn, där varje enskild del i lika hög grad bidrar till slutresultatet. De prioriterade arbetsområdena är:

  • belysning
  • byggnader
  • färger
  • gator och torg
  • interiörer
  • konst
  • parker och vatten

Läs mer om dessa arbetsområden i Programmet för Umeås offentliga rum (pdf)

Kontakt

Kontakta gestaltningsgruppen via mejl till gruppens sekreterare.

Anna Flatholm
anna.flatholm@umea.se

Mer information