Startsida Umeå kommun
Bryggor vid Lundaåkern

Vatten och avlopp

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att det är av god kvalitet. I Umeå kommun finns goda grundvattentillgångar och det innebär att vi har bra möjligheter få gott dricksvatten. Men vi har också sjöar som mår dåligt och algblomning.

Det finns en hel del att ta hänsyn till när vi ska bedriva verksamhet som påverkar vatten, till exempel dra eget avlopp från stugan och tvätta bilen, för vårt vattens skull. Mer information om vårt vatten och avloppsfrågor hittar du på sidorna i menyn eller på Vakins webbplats.

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Vakin

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är det kommunala bolag som ansvarar för vatten och avlopp i Umeå kommun.

På Vakins webbplats hittar du information om driftstörningar. Där kan du också läsa om varför Umeå har bra dricksvatten, storleken på VA-taxan och vad som gäller för fritidshus, dagvatten, biltvätt och mycket annat.

Vakin
090-16 19 00
www.vakin.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-04-21

Sidans kortadress: www.umea.se/vatten